måndag 6 juli 2009

Häggstafix och etik i praktiken

Då regnet omöjliggjorde våra nytursprojekt drog vi till Häggsta och fixade lite. He-man och Dalarambo fick sig en omgång. Alla bultar är utbytta och ett par till har satts dit. Dessutom puttade vi med en lätt knuff ner ett 300-kg-block som huserade mitt på slutväggen.

OBS!
Spring nu inte ut och testa lederna direkt. Vi upptäckte ett fågelbo med ugnar i insteget, så leden bör få vila en månad eller så.

Der Boschmann

Efter detta tog vi oss an Snoopy's Crack. Pitongerna på denna led har vi gluttat på en tid. De sticker ut en hel del och man har varit tvungen att binda av dem. När vi tog bort dem var den övre en hyffsat bra Angle med bara lite ytrost, men den undre var nog på väg att ta semester. Det var en rostig Lost Arrow på ca 25 mm varav endast ca 12 mm satt i klippan. Det krävdes inte mycket för att få loss den. Vi hade en idé om att man kunde ta bort pitongerna och göra egna lägg, men det visade sig att det inte var speciellt bra grejor man skulle få in. Så vi hade fyra val:
  1. Låta leden vara med pitongerna kvar
  2. Ta bort pitongerna och få en sketchy tradled
  3. Ersätta pitongerna med borrbultar och få en inte helt modernt bultad sporttur
  4. Bulta upp leden från scratch
Vi valde alternativ 3. Nu sitter nya borrbultar ungefär där pitongerna satt vilket gör att leden känns likadant att klättra som förut med den skillnaden att man slipper undra om pitonger kan ta ett fall eller inte. Fast ett helt lätt val var det inte.

16 kommentarer:

ludde sa...

Det händer en massa saker som ibland gör mig lite förbryllad. En del frågor väcks i mitt inre. t.e.x.

Vilka är bultkommittén?

Har bultkommittén ett officiellt bemyndigande?

Om ja vilket isåfall?

Följer bultkommittén en konsekvent policy?

Om ja, vad är denna policy?

Om nej, vad ligger till grund för enskilda beslut?

Om dessa frågor har besvarats någon annan stans vänligen hänvisa mig till de svaren.

Vänligen Erik Ludvig (Ludde) Bildstein-Hagberg.

Simpa sa...

Jag är faschinerad! När började fåglar använda sig av ugnar!?? Tiden bara susar fram ;)

Thomas sa...

Hej Ludde,

Bultkommittén består av representanter från de tre klätterklubbarna i Stockholm. Representanterna är utsedda av respektive styrelse enligt nedan:

Stockholms KK:
Thomas Eriksson
Vice: Per Willén

Solna KK:
Kjell Stenström
Vice: Robin Dahlberg

Blocstar:
Jenny Körlin

Bulkommittén träffas några gånger om året för att diskutera etik, policys, teknik och vilka bultprojekt som ska prioriteras.

Kommittén arbetar med att ta fram en lokal policy för bultning i Stockholm med utgångspunkt i den som förbundet klubbat igenom. Det finns dock inget färdigt i dagsläget.

När policyn väl är på plats tror jag dock att det även fortsättningsvis kommer att krävas en från fall till fall bedömning i likhet med vad vi gjorde på Snoopys.

Thomas sa...

Ang. ugnarna så vill vi inte att ni ska bränna er!

Anonym sa...

Lika säkert som jag anser att man kan anse att detta är i linje med SKF:s bultpolicy, lika säker är jag på att någon kan tycka annorlunda.

Dock är det väl så att en av de viktigaste raderna i den är att policyn ska anpassas lokalt, och det mest organiserade sättet att göra det är väl att det är genom de lokala klubbarnas försorg som beslut tas. Om inte alla enskilda bultplaceringar ska klubbas på årsmötena så är väl Bultkommittén det bästa sättet att åstadkomma förankrade beslut.

Hur är det med SKF:s bultpolicy förresten, är den klubbad eller bara nästan? Tycker mig ha läst både-och.


/Anders Henriksson

Per sa...

Ugnar, ja j-vlar:) Det var det roligaste stavfelet sedan jag skrev om klätterkurder.

Att Hårdhudade Hagberg bryr sig om ett officiellt bemyndigande är överraskande, men jag hoppas det tyder på ett engagemang som vi gärna tar del av:)

ludde sa...

Thomas: Tack för uppgifterna. Om denna blogg är "Bultkommitténs" ansikte utåt så föreslår jag att den informationen görs tillgänglig i en faktaruta på bloggens framsida. Det känns otillfredsställande att ombesörjandet av Stockholms retrobultning utförs av folk som inte benämns med för och efternamn.

Per: Ja, som en utav dom få bultmotståndarna så är jag lite engagerad kan man säga. Dock inte tillräckligt för att ge mig ut i skogen med kofot och någon typ av bruk att fylla igen hålen med.

Vad det gäller föremålet för min förargelse nu så är det enligt mig fullständigt vansinnigt. Att förse Snoopys med borrbult. Tydligen har toppankarna nyligen fräschats upp vilket skulle göra att det var fullt möjligt att avnjuta detta stycke klippa utan den mentala utmaningen det innebär att leda. Nu fråntas dock denna möjlighet från dom som önskar sig den typen av utmaning. -- Och nej, det är inte samma sak att inte klippa bultarna. Och ja, jag tycker att modern säkringsteknologi som tex små kamkilar är alternativet när pitongerna har ruttnat. Alternativt att man får soloklättra leden om den är svårsäkrad och egot absolut inte klara att man gör den på topprep.

Se där lite engagemang.

Är en restriktiv alternativt helt avståndstagande åsikt vad det gäller borrbult representerad i Bultkommittén föresten? Man kan undra varför ordet "Bult" överhuvudtaget är med i namnet för övrigt, då det intar en konservativ hållning gentemot ny teknologi. Ordet "säkerhet" kanske hade varit bättre då jag antar att det är det som avhandlas? Eller är det bekvämlighet som avhandlas?

Per sa...

Det var många synpunkter och frågor på en gång så vi tar dem en och en.

Vi presenterade oss klart och tydligt när vi startade bloggen, men det är självklart att vi ska ha en ruta där vi presenterar oss så man inte behöver gå tillbaka till början av bloggen för att se det. Vi ska fixa det.

Namnet Bultkommittén har vi ärvt, och det har bara blivit kvar. Vi diskuterade andra namn men kom aldrig till skott och kände inte att det var speciellt viktigt.

En restriktiv hållning är definitivt representerad, dock inte en helt avståndstagande. Och frågan är hur konstruktiv den åsikten är. Ska vi då också hållningen att alla leder borde vara tätt bultade vara representerad? Du kommer inte hitta någon i kommittén i någon av dessa ringhörnor. Du känner både mig, Jenny och Robin och vet att ingen av oss är vare sig motståndare eller religiös anhängare av borrbultar. Generellt har vi nog i kommittén en något mer restriktiv hållning till bultar än medelklättraren.

Den största anledningen till att vi inte lyckats producera en policy för vårt arbete är att en policy, hur välformulerad den än är, alltid kommer att stöta på tillfällen där den inte fungerar. För att det ska fungera måste man dra in subjektiva värderingar som regionalt och nationellt klätterhistoriskt värde, vad som skall anses vara tillfredställande säkringsmöjligheter osv. Och då hamnar man ändå i slutändan i den sitsen att man måste ta det från fall till fall. En av de få "policys" vi har diskuterat oss fram till är att pitonger helst ska undvikas som fasta säkringar. Dels för dess korta livslängd och svårigheten att bedöma hur bra den sitter och dels för att den stora massan klättrare som skolats inomhus tenderar att lita blint på fasta säkringar och inte gör någon åtskillnad på pitonger och borrbultar. Tar man bort en pitong har man alternativen att ersätta den med en borrbult eller egna lägg.

Klätterpopulationen är stadigt växande och folk klättrar på olika sätt, med olika preferenser. Varje klippa och led vi går igenom är självklart föremål för överväganden. Vad vi än väljer att göra kommer det inte att behaga alla. Men vi tror stenhårt på att det finns klättring för alla och att all typ av klättring har berättigande. Det finns mängder av potentiellt livsfarliga leder som vi aldrig i livet skulle få för oss att mixtra med. Och retrobultning ägnar vi oss inte åt alls. Vi byter dåliga bultar och förstärkningsbultar ibland redan (dåligt) bultade leder. Dessutom ordnar vi firningsankare där det behövs.

När det gäller Snoopy's så kan jag förstå din förargelse men anar att den har en mer ideologisk än praktisk grund. Vi var inte alls helt hundra på vad vi skulle välja, och kanske valde vi fel. Vår plan A var att ta bort bultningen helt men de lägg som blev kvar var så uschliga att vi valde att ersätta pitongerna med borrbultar istället. Ditt argument om "den mentala utmaningen att leda" faller ju lite platt eftersom man leder på exakt samma sätt nu som tidigare. Enda skillnaden är att du nu klipper två borrbultar istället för två pitonger. Så det som försvunnit är egentligen utmaningen att leda på säkringar som någon annan placerat för flera år sedan och som du inte har en aning om i vilket skick de befinner sig i inne i klippan. Superhooket Kurt och Egotrip finns också kvar för den som vill avnjuta detta stycke klippa solo.

Allt engagemang är viktigt för oss, ju mer input vi får desto bättre. Vi tar gärna en diskussion om såväl enskilda leder som generella principer.

Anonym sa...

Ludde, lite funderingar:

www.robowar.blogspot.com

Kalle sa...

Hej!


Jag vill ffa. ge en stor applåd till bultkommittén, och för det arbete ni lägger ner. I det specifika fallet med Snoopy's lutar jag åt att ert val var det riktiga, men jag förstår också att andra kan ha avvikande (och lika legitima) synpunkter. Att det kontinuerligt förs en respektfull debatt om detta är givetvis nödvändigt, och också något som jag tycker detta forum bidrar till. Summa summarum alltså: keep up the good work!

/Kalle

Anonym sa...

Bra jobbat bultkommittén!

Per sa...

Ett förtydligande. Petimäter-Jonas påpekade att vi visst retrobultar, och det gör vi tydligen. Jag har inte riktigt tagit mig till alla nya begrepp och hade gjort en distinkt skillnad mellan förstärkningsbultning och retrobultning, som jag trodde var att bulta upp tradturer. Men så var det tydligen inte. Tycker vi att det behövs sätter vi dit någon till bult på redan bultade leder. Och det är då tydligen retrobultning i resten av världen, utanför min lilla bubbla.

Thomas sa...

Vi diskuterade begreppet retrobultning för något år sedan och bestämde? att inte använda det, just eftersom det är så lätt att misstolka. Jag trodde då att det betydde att bulta leder leder enl. gammal stil, dvs långt mellan bultarna. Låt r-ordet självdö till förmån för förstärknings- och ombultning!

Anonym sa...

'..."den mentala utmaningen att leda" faller ju lite platt eftersom man leder på exakt samma sätt nu som tidigare. Enda skillnaden är att du nu klipper två borrbultar istället för två pitonger.' Det är klart att man kan tycka olika men personligen tycker jag att det är en rätt kraftig skillnad på nya borrbultar vis-à-vis gamla avknutna pitonger. Det är väl inte av estetiska skäl som ni retrobultar utan just för att uppnå skillnaden i säkerhet mellan pitong/borrbult?

/Fredrik

Per sa...

Fredrik, andemeningen i citatet var att man faktiskt fortfarande leder turen då Ludde beklagade sig över att den mentala utmaningen att leda var honom berövad.

Självklart är det av säkerhetsskäl vi byter ut pitongerna mot borrbultar.

När du lägger marginella, egna säkringar själv gör du en egen riskbedömning och fattar ett eget beslut. När du klipper en pitong lämnar du över beslutet dels till kompetensen hos den som satte pitongen och dels till tidens inverkan på densamma. Du har inte någon rimlig möjlighet att göra en adekvat riskbedömning då du inte kan se hur pitongen ser ut inne i klippan. Vi har plockat ut pitonger som sett OK ut men varit helt sönderrostade inne i klippan.

Vet du vad du gör är en pitong bra när du precis har satt den. Succesivt kommer den dock att försämras. Tester av bl.a. Pit Schubert har visat att det är under en vädigt kort tid från att en pitong satts som den går att lita på i större utsträckning.

Många argument mot att byta ut pitonger mot borrbultar handlar om att leden skall klättras som vid förstabestigningen. Skall det åstadkommas skulle det betyda att du vid din repetition skulle slå i nya, egna pitonger. Det är ju ingenting vi skulle vilja, bultärren skulle bli förskräckliga. På Snoopy's är bultärren redan idag ganska iögonfallande.

Visst är det en skillnad på att binda av gamla rostiga bultar (den nedre på Snoopy's var i ganska dåligt skick t.ex.) och att klippa rostfira borrbultar. Tycker du det är en positiv skillnad? Vi i bultkommittén har svårt att se tjusningen i att ta risker man inte kan bedöma själv. Är det den kicken du är ute efter rekommenderar jag att du stänker lite batterisyra på dina dragare och leder turen med borrbultarna. Då har du åstadkommit samma typ av mental utmaning.

Vi har vridit och vänt på argumenten för och emot att byta ut pitonger mot borrbultar, och än så länge har vi hittat betydligt fler argument för än emot. Har du Fredrik, eller någon annan, bra argument emot så är vi väldigt intresserade av att höra dessa.

Till sist måste jag också passa på att sätta vissa saker i sitt sammanhang. Märk att vår första angreppsvinkel var att kontrollera om turen gick att gå med egna lägg. Att vi, då detta inte visade sig vara görligt, valde att byta ut pitongerna mot borrbultar betyder bara att vi valde så i detta, unika, fall. Vi kommer även fortsättningsvis att göra en bedömning från fall till fall. Vår ståndpunkt är dock initialt att pitonger inte lämpar sig som fasta säkringar.

Fling sa...

Bra jobbat, igen!

Jag håller fullständigt med i argumentationen för borrbultarna.

Om de sitter på samma ställe så ju idén densamma, dvs att sätta en fast säkring för att man inte litar på/kan sätta en annan typ av säkring. Bultkommittén har alltså i mitt tycke inte tagit ställning till det, utan det gjorde förstabestigaren/den som satte pitongerna. Att sedan tekniken gått framåt är väl en annan fråga.

Precis som Mezzner skriver på Robos blogg så har jag för mig att jag också tidigare ställt frågan - om FA skedde solo, ska alla andra också sola leden.

Eller, om FA gjordes i t.ex. badtofflor, är friktionsskor då förbjudet?