måndag 31 augusti 2009

Ny omröstning

När vi stökat runt på Ekstubbeberget på sistone har en sak gnagt i vårt sinne. På klippan finns det tre sprickor som vid en snabb betraktelse ser bra säkrade ut och som är försedda med borrbultar. De har letts utan tidigare men i efterhand blivit bultade. Vi funderar på att helt enkelt ta bort bultarna på lederna, efter att ha provklättrat dem och undersökt hur pass bra säkrade de är.

Emot detta talar att det berövar Stockholm på tre förhållandevis lätta borrbultade leder. För talar att lederna numera är försedda med toppankare så att man lätt kan avnuta lederna ändå om man inte vill leda på egna grejor. För talar också vår etik och förbundets bultpolicy.

Vad tycker ni? Svara på enkäten till höger och ge din åsikt. Motivera sedan gärna åsikten i en kommentar.

Omröstningen gäller bultade leder som kan säkras tillfredställande naturligt i allmänhet och lederna på Ekstubbeberget i synnerhet.

26 kommentarer:

Jonas sa...

En fråga angående enkäten: Gäller frågan just bultade rena sprickor eller gäller det även väggturer mm som kan säkras tillfredsställande naturligt?
Skulle inte ordet "spricka" lika gärna bytas ut mot "led" i enkäten, eller är det just rena sprickor som avses (vilka ju är ganska lätt räknade i Stockholm)?
Fast enkäten gäller kanske bara just lederna i Ekstubbeberget?

Per sa...

Jo, det hade absolut varit smartare med att benämna det led men nu kan jag inte byta då folk börjat rösta.

Omröstningen gäller väl bultade leder som kan säkras tillfredställande naturligt i sllmänhet men framför allt lederna på Ekstubbeberget i synnerhet.

Jonas sa...

Glömde säga att det är modigt att ta i en sån het potatis som att ta bort bultar...
Vi får väl se vad om röstningen säger dock, och om ni väljer att gå på röstningsresultatets linje.

Anonym sa...

Jag antar att bultarna är i bra skick? Det är väl inte riktigt relevant, men kanske är det ändå så att om bultarna ändå ska bort pga tveksam kvalitet så blir det ju en naturlig tidpunkt för att göra ett nytt övervägande. Om bultarna däremot är i fint skick, är det förstås så att detta förfarande skulle kunna bli aktuellt på många leder.
Mz

Anonym sa...

Röstade nej även om det kändes fel. Tycker inte att man ska bulta leder som kan säkras "bra/tilfredställande" vad det nu betyder. Men tycker att det saknas lätta bultade leder för dom som vill prova på att leda utomhus och inte klättrar 6 och uppåt.

Mezzner sa...

Kommer nog att rösta ja, för att det är bra att det finns välsäkrade lätta tradleder så att folk får tillfälle att nyttja kilknippet - även om det känns lite bortkastat att ta bort bultar som redan finns.

I någon mån känns det också som att det faktum att de redan finns inte ska vara ett skäl att göra undantag i en allmän policy - då kan ju alla som så önskar strunta i policyn bara de inte blir stoppade innan de hunnit borra...

Bara det faktum att kommittén är förankrad i klubbarna och överväger en sådan här fråga med viss möda - och t o m gör en omröstning gör vidare att kommittén kan anses ha legimitet och befogenhet utöver de flesta enskilda. Förstebestigarens rätt är en sak att beakta, men bara till viss del. Inte heller vet vi i det här fallet att det är förstebestigaren som bultat?

Jonas Wiklund sa...

Det är väl bara att ta bort bultarna? Varför hålla på att fråga?

Tobbe sa...

Jag skulle tro att jag har klättrat lederna det gäller och även om de är sprickor som går bra att säkra själv är det inte "klassiska vackra sprickleder", de är rätt korta och jag minns klippan som lite sprängstensaktig. Fast visst kunde dem vara kul som tradleder. Problemet med ekstubbeberget har väl tyvärr varit att det mossat igen på grund av allt för få besökare. Krasst kan jag nog tro att det inte kommer dit fler om man tar bort enkla bultade leder. Men om ni tar bort bultarna får jag chansen att göra lederna på nytt i bättre stil så kör på om ni ids och gör det snyggt.

Anonym sa...

Jag röstar nej. Det finns för få bultade leder i Stockholm idag för att ta bort tre stycken som dessutom redan är bultade. Vill man klättra trad finns det betydligt bättre möjligheter på andra klippor i Stockholm. Få kommer ta med sig kilknippet för att klättra trad på Ekstubbeberget. Risken är överhängande att vi skapar tre nya leder som ingen klättrar och ännu en klippa som sakta mossar igen.

Annars, ett stort tack för att ni frågar menigheten och tummen upp för eta insatser på olika stockholmsklippor. Jörgen

Anonym sa...

Jag förstår inte riktigt kontroversen. Vissa gillar trad och andra gillar bultar. Så varför inte tillfredställa alla. Den som vill använda bultana gör det. Den som vill klättra trad gör det. Svårare än så behöver det väl inte vara. Så de kan alltså vara kvar...

E9 Climbing sa...

Bort med skiten

Erik sa...

Låt bultarna vara kvar så att leden klättras.

En passning till alla ni tuffingar som skriver saker som "bort med skiten" och dylikt: ut och klättra era tradsprickor istället för att vifta med e-penisarna.

Det finns redan väldigt många enkla (och svåra) tradleder som mossat och mossar ihop totalt, men mig veteligen inte så värst många enkla borrbultada turer som står och samlar damm? Eller?

Tobbe sa...

>Erik. Ekstubbeberget stod ju visst och mossade igen fast det sitter bult på lederna. Innan bultkommiten och andra frivillga borstade upp gustavsbergs vattentorn stod den och mossade igen fast den var bultad. Nu var det ett tag sen jag var vid tumbaklippan men den har bult men var mossig då iallafall. Hur ofta är folk och klättrar vid henriksdal fast det är bultat? Det finns en hel del bultade leder i 6-7 registret som det inte är kö på.

Erik sa...

Jag förstår hur du tänker Tobbe. Men faktumet att fler tradleder än sportleder mossar ihop kvarstår dock fortfarande.

Mezzner sa...

Är det så, eller är det så att svårare leder är mossigare än lätta? Eller är otillgängligar klippor mossigare än lättillgängliga?
Vårdberget mossar banne mig inte igen, och det är dåligt bultat, lite svårsäkrat med kil, och kräver en liten bilresa. Dock finns massor av leder mer ankare som nås uppifrån, och leder i ett lättare register.

Thomas sa...

>Tobbe: Det är inte bara OM, utan även HUR en klippa är bultad som avgör hur mycket det klättras där (se tex Gustavsberg). Finns det även ankare så attraherar klippan ytterligare några klättrare.

I fallet Ekstubbeberget har sportlederna aldrig varit med i någon tryckt förare vilket även det har bidragit till att så få har hittat dit -> mossa.

karbin-andreas sa...

Frågan om bultarna på Ekstubbeberget är relevant och bra. Men enkäten är larvig. Det går inte att svara rättvist på sådana generella frågor eftersom varje led och berg måste och ska bedömas var för sig. Jag vet att bultkommittén delar den principen, därför känns enkäten lite ogenomtänkt. Jag svarade spontant "ja", men det finns tusen argument för undantag (vilket bultkommittén också vet).

Mossa är inte bara grönt och ekologiskt utan dessutom intressant. Min högst ovetenskapliga tes är att leder mossar igen i princip oavsett trafiken. Man måste borsta lederna, klättringen i sig gör inte att mossan försvinner. Att många tradturer har mossat igen beror gissningsvis på

a) att det ofta handlar om sprickor som lättare samlar fukt, jord och därmed växtlighet

b) att det inte finns så många aktiva tradklättrare som är ute och borstar längre.

Nita mig om jag har fel.

Mezzner sa...

Mossa beror ju också mycket på hur exponerat läget är, dvs omkringliggande träd kan ha stor betydelse, och så är det förstås en ond cirkel; en lite mossig led lockar inte - trafiken minskar och mossan får växa i fred.

Jonas sa...

Om jag förstått det hela rätt så är de tre lederna som det handlar mo ledda tidigare utan bultar. Och sedan har någon annan försett lederna med bultar i efterhand.
Om bultarna är satta utan att kolla med förstabestigaren och om lederna alltså går utmärkt att klättra med egna säkringar så får man anta att de som svarar nej på frågan tycker det är ok för vem som helst att åka ut och sätta upp bultar på etablerade kilturer.

Med tanke på att nej-sidan i omröstningen "leder" i nuläget så känns det lite oroväckande tycker jag...

Anonym sa...

Jag har fått för mig att det är precis tvärt om mot vad Jonas säger. Sitter någon inne på rätt information?

Synd att ta bort bultar på något som är lätt och inbjudande för nybörjare, tycker jag i alla fall.

Jag tror trafiken kommer öka på dessa leder med bra ankare också! Bra jobbat BK.

Ola sa...

Bultades lederna utan förstabestigarens tillstånd och förstabestigaren fortfarande motsätter sig bultning är det bara att ta bort dom. Oavsett om förstabestigaren tillfrågades förra gången ledens säkringsstil ändrades borde hans åsikt om denna åtgård väga tungt eller? I alla fall om man nitiskt hävdar förstabestigarens "rätt" vilket i och för kan diskuteras i oändlighet. Som vanligt knivigt och inga generella svar finns utan varje fall måste bedömmas var för sig
För Ekstubbeberget specifikt tycker jag bultarna kan sitta kvar grundat på följande:

1) Som Tobbe skrev är det inga klockrena vackra "traddlinjer" som förstörs.

2) Bergets övriga karaktär är en sportklätterklippa och tre traddleder komma att mossa igen fortare än kvickt.

Jesper sa...

Röstade nej av bara farten innan jag insåg att jag inte längre är kvar i Stockholm. Jaja, gjort är gjort och när det ändå är gjort kan jag lika gärna passa på att säga att jag inte fattar konflikten i sak. Att det sitter bult innebär väl inte att man inte kan klättra den trad? Bult som redan sitter och är i gott skick kan lika gärna sitta kvar om det inte direkt påverkar tradklättringen eller stör intrycket av klippan eller retar markägaren. Bättre då att lägga energin på att skydda klippor som ännu är helt obultade. Som sagt kan det diskuteras i oändlighet, men personligen tycker jag inte heller att förstabestigaren har nån äganderätt till leden. Men för det får jag väl så mycket skit att jag knappt kan stå upp.

Mezzner sa...

Det är klart att man kan lägga kil bredvid bultarna.
Man kan ju också klippa bultarna när man redan är inknuten i ett topprep...

Anonym sa...

Javisst, för det var väl aldrig snack om att ta bort ankaret? Vad är problemet?

Anonym sa...

Ta bort bultarna! Leden skulle aldrig har bultats iaf. Om leden har inte bra säkring kan vi snacka om de ska har bultar eller inte men... Om säkringar finns ska det definativt inte har bultats! Ta bort!

Anonym sa...

Ta bort bajset!