söndag 24 februari 2008

Gustavsbergs vattentorn

Vi har idag besökt Gustavsbergs vattentorn och tittat på vad som behöver göras där. Vi tror att det kan bli en välbesökt klippa om den fräschas upp.

En förutsättning för att det överhuvudtaget ska vara lönt att göra något åt bultarna är dock att vi får hjälp med mossborstning och att ta ned sly runt klippan. Klippan har förfallit under en längre tid och flera av lederna är helt igenmossade. Vi kommer senare att spika ett datum för när arbetet ska genomföras och vi hoppas självklart att just du har lust att hjälpa till!

Vi kommer också att kontakta Värmdö kommun för att få tillstånd till och förhoppningsvis hjälp med slyröjningen.

Bortsett från att byta ut dåliga borrbultar och komplettera med ankare där det behövs så har vi tänkt att bultåtgärdena ska se ut så här:

Mixade leder lämnas mixade
Klippan har ett par rena tradlinjer vilket innebär att mixturerna har chans att bli trafikerade igen efter en ordentlig uppfräschning - de är alla, mer eller mindre igenmossade idag. Undantaget är Trend där en extra bult vid insteget, på en i övrigt helt bultad led, inte kommer att påverka ledens karaktär i någon större utsträckning.

Samtliga slagna bultar byts ut mot borrbultar
Vi anser att denna åtgärd inte kommer påverka naturupplevelsen i någon större grad. Detta med tanke på att klippan ligger precis bredvid en tungt trafikerad väg, granne med ett insprängt bergrum, och redan idag är pepprad med bultar.

Risk för markfall bör minimeras
På ett par leder sitter andra bulten onödigt högt varför vi föreslår att de flyttas ned vilket innebär att lederna kan behöva kompletteras med en extra bult.

tisdag 19 februari 2008

Nu är vi igång!

Vi, Thomas Eriksson och Per Willén, är numera SKKs bultkommitté vars syfte är att arbeta med säkerheten på stockholmsklipporna.

Under våren kommer vi att koncentrera oss på att inventera behovet ute på klipporna. Där behöver vi naturligtvis all hjälp vi kan få. Tipsa oss om bultar eller ankare som behöver bytas ut eller förstärkas. Lättast gör du detta genom att e-posta oss på bult@klatterklubben.com

Självklart kommer vi att fundera över etiken som omgärdar våra bultar. En del frågor kommer säkert att tas upp för diskussion här. Redan nu kan vi dock slå fast att vi inte kommer att landa i en bultpolicy som blir överordnad det enskilda fallet. Det kommer alltid att finnas tillfällen där en sådan policy inte fungerar. Istället kommer vi se varje klippa och varje led som unik. 

Detta kommer att ställa stora krav på vårt omdöme och vår förmåga 
att ha en helhetssyn. I extra knepiga fall kommer vi att fråga er om råd via omröstningar här på bloggen, så titta in ibland för att hålla dig uppdaterad.