måndag 17 oktober 2011

Gåseborg - lite mer

Vi har pysslat klart på ravinväggen för den här gången.
 • Tonys led (6c) har nu fått ett par karbiner i ankaret.
 • Vickevire (6a enligt föraren, 6b enligt BK) är borstad och försedd med efterläntade hängare samt en extra bult och är nu klätterbar.
 • Till vänster om Vickevire finns nu en ny led, Innan Montserrat (4c). Den har fyra bultar och delar ankare med Vickevire
Om det är andra leder eller områden på Gåseborg ni tycker borde fixas, rostiga bultar, för få bultar, skraltiga ankare osv, mejla gärna in det till oss.

torsdag 13 oktober 2011

Bultkommittén sammanträder

För ett par veckor sedan träffades kommittén för att diskutera hur, när och med vad vi ska arbeta. Vi välkomnade också fyra nya medlemmar, nämligen Helena Brogren, Anders Henriksson, Kathinka Berg och Andreas Harne.

Några av frågorna som avhandlades:

Tyresö - hur ska vi komma vidare
Beträffande Tyresö så har Andreas Harne och Jonas Paulsson varit i kontakt med kommunen igen. Efter Andreas senaste samtal med kommunen finns hopp om att det finns en väg framåt. Andreas tog på sig att fortsätta föra en dialog med kommunen.

Bultpolicy
Ska det upprättas en lokal bultpolicy för Stockholm och hur skulle den kunna se ut? Ett alternativ är att upprätta s.k. bevarandeplaner för varje klippa. En bevarandeplan kan tex vara en generell skrivelse för en klippa och/eller innehålla en sammanställning av speciellt värdefulla leder och hur dessa bör bevaras. Kommittén beslutade att överlåta till respektive klubbstyrelse att diskutera och fatta beslut i frågan.

 Några konkreta resultatet blev följande:
 • Vi beslutade hur inkommande önskemål/frågor ska behandlas och distribueras mellan oss.
 • Att-göra-listan gicks igenom och det togs beslut om vad som kan åtgärdas direkt och vad vi bör avvakta med.
 • Information om lösa hängare ska läggas ut på bloggen.
 • Många efterfrågar ankare på Grönbrink men kommittén vill undvika att bulta där. Det beslutades därför att vi sätter upp en eller två fasta firningsstationer i form av kätting runt träd.
 • Förlag har kommit in på att sätta upp en eller två bultade mini multi-pitch leder på vänstra delen av rampväggen i Häggsta. Lederna är tänkta för nybörjaren som aldrig tidigare ledklättrat. Kommittén beslutade att stödja förslaget och bidra med material och handkraft. 

måndag 10 oktober 2011

Bilder från arbetet vid Gåseborg

Här kommer ett par bilder från gårdagens underhållsarbete vid Gåseborg.
 
Kathinka


Helena

Aktion Gåseborg

När iskalla höstvindar slår till händer det plötsligt. Gåseborgs ravinvägg får en föryngring.
 • En liten Hitler (7b+). Rensad och kompletterad med en bult i insteget. Den gamla, hängarlösa bulten som stack ut 1 dm är borttagen.
 • Zyklon (6b+). Nytt ankare och en extra bult i insteget.
 • Tudor (6c). Rensad och kompletterad med en bult i insteget.
 • Tonys led (6c). Rensad.
Dessutom har Bultkommittén börjat renovera den bortglömda och länge hängarlösa Vickevire, möjligen Stockholms svåraste 6a, men arbetet avbröts dessvärre pga höstmörkrets intåg. Vi återkommer.

fredag 7 oktober 2011

Höstnyheter från Örnberget

Radikalen (6c) på Örnberget, som är en instegsvariant till tradturen Istället för Lidingöloppet, har borstats, bultats om och fått ett eget firningsankare. Det betyder att man nu kan klättra Radikalen som en separat 10 m lång sporttur, utan att nödvändigtvis fortsätta upp i kilsprickan.

Istället för Lidingöloppet (6+/7-) har nu fått ett firningsankare och större delen av leden har borstats av. I insteget sitter en rostig pitong som ska tas bort. Ta nu med kilknippet till Örnis och passa på att klättra denna klassiska, tvåstjärniga led!

En rostig bult på Cowboys on acid (7c) har bytts ut.

Förutom Bultkommitténs insatser ovan har Peter Yakubenko påbörjat arbetet med att rensa och retrobulta Loppbiten (7a+?). Leden, som alltså förvandlas från mixled till sporttur, börjar på en hylla 9 m upp på berget och nås enklast via En tyst minut eller det kilsäkrade insteget på Istället för Lidingöloppet.

tisdag 4 oktober 2011

Nya bultar på Törnskogsklippan

Törnskogsklippan i Sollentuna förärades med ett besök av kommittén härom månaden.
 • Röda Trappan (5b) har retrobultats i samråd med förstabestigaren och har nu 2 bb samt ankare.
 • Krakatau (7b?) bultades om och har numera 3 bb samt ankare. En Petzl Longlife-bult sitter kvar, men är av god vigör och fullt användbar.
Bilden är lånad av Sverigeföraren.

Vad göra när hängaren på bulten är lös?


Om hängaren på en borrbult är lös, och kanske kan snurra runt, kan det bero på ett par saker.

1. Hängaren kan ha belastats i en riktning så att muttern helt enkelt vridits loss.
2. Expanderbulten kan ha rört sig en aning utåt, så att kraften från muttern mot hängare minskat.

Det kan bero på andra saker också, men vi kan utgå från att något av de två alternativen ändå gäller.

Det är dåligt att hängaren är lös eftersom den är  svårare att klippa med karbinen, och dessutom kan ju muttern och hängaren till sist lossna helt.

Allt som behövs för att rätta till detta, är en fast nyckel: 17 mm (eller en liten skiftnyckel).

Dra åt muttern så att hängaren fastnar. Det krävs inte att man drar väldigt hårt, man ska inte hänga sig med kroppsvikt i skaftet. Maximalt åtdragningsmoment är ca 30 Nm, och det motsvarar en last på 20 kg om skaftet på verktyget är 15 cm. Om man drar lösare är det inget problem, möjligen kan åtdragningen få göras om så småningom.

Obs!
Om det visar sig att skruven snurrar runt tillsammans med muttern kan det bero på flera saker.
Antingen är hålet för stort så att skruven inte har ”låst” i hålet, det kan ev avhjälpas genom att skruven (sätt en slinga i hängaren) dras utåt, varvid man kan dra fast muttern bättre.
Det kan också vara så att gängan där muttern sitter är skadad så att skruven vrids runt med muttern utan att detta ger dragkraft i skruven. Möjligen kan även detta avhjälpas genom att dra skruven utåt. Annars behöver man borra ett nytt hål och sätt en ny bult.
Det kan även vara så att hålet är för stort hela vägen, så att skruven inte fastnar utan följer med utåt tills gängan tar slut, varvid allt snurrar. Även här krävs ett nytt hål.
Meddela Bultkommittén om ni stöter på problem av det här slaget!
Bultkommittén växer

Det är med glädje vi hälsar Karbin klätterklubb och klätternätverket Girls Get Higher välkomna i samarbetet kring säkerheten på Stockholms klätterklippor. Vi har haft ett möte och pratat oss samman och kommer med mer information inom kort.