torsdag 13 oktober 2011

Bultkommittén sammanträder

För ett par veckor sedan träffades kommittén för att diskutera hur, när och med vad vi ska arbeta. Vi välkomnade också fyra nya medlemmar, nämligen Helena Brogren, Anders Henriksson, Kathinka Berg och Andreas Harne.

Några av frågorna som avhandlades:

Tyresö - hur ska vi komma vidare
Beträffande Tyresö så har Andreas Harne och Jonas Paulsson varit i kontakt med kommunen igen. Efter Andreas senaste samtal med kommunen finns hopp om att det finns en väg framåt. Andreas tog på sig att fortsätta föra en dialog med kommunen.

Bultpolicy
Ska det upprättas en lokal bultpolicy för Stockholm och hur skulle den kunna se ut? Ett alternativ är att upprätta s.k. bevarandeplaner för varje klippa. En bevarandeplan kan tex vara en generell skrivelse för en klippa och/eller innehålla en sammanställning av speciellt värdefulla leder och hur dessa bör bevaras. Kommittén beslutade att överlåta till respektive klubbstyrelse att diskutera och fatta beslut i frågan.

 Några konkreta resultatet blev följande:
  • Vi beslutade hur inkommande önskemål/frågor ska behandlas och distribueras mellan oss.
  • Att-göra-listan gicks igenom och det togs beslut om vad som kan åtgärdas direkt och vad vi bör avvakta med.
  • Information om lösa hängare ska läggas ut på bloggen.
  • Många efterfrågar ankare på Grönbrink men kommittén vill undvika att bulta där. Det beslutades därför att vi sätter upp en eller två fasta firningsstationer i form av kätting runt träd.
  • Förlag har kommit in på att sätta upp en eller två bultade mini multi-pitch leder på vänstra delen av rampväggen i Häggsta. Lederna är tänkta för nybörjaren som aldrig tidigare ledklättrat. Kommittén beslutade att stödja förslaget och bidra med material och handkraft. 

1 kommentar:

Anders Henriksson sa...

Firningsstationer Grönbrink, check!